Sonraki yazı:
Görsel bir eğlence, eskilerin tabiri ile bir 'temaşa' olarak Netflix,…